Schéma – Pôsobnosť Pána Občana s deľbou moci v štáte, v polopriamej demokracii.

thumbnail

Vznik Celoslovenského občianskeho snemu Pán Občan (CSOS-PO), ako súčasť štátnych inštitúcií, ako súčasť štátnej moci, s určenými povinnosťami a právami.

Vznik CSOS-PO v demokratickom systéme modernej spoločnosti 21.st., posilní moc človeka = Pána Občana v štáte v súlade s Ústavou SR čl. 2, kde MOC pochádza od občana = človeka = Pána Občana (PO).

So vznikom CSOS-PO vzniká ,,Nová Občianska spoločnosť – Polopriama demokracia“ (PPD), kde zvolený zástupca do novovzniknutej inštitúcie má slúžiť PO a podieľať sa na moci v štátnom zriadení, ktorú mu PO odovzdal svojim zvolením do jednotlivých štruktúr Pána Občana, vrátane v SCOS – PO, pre zabezpečenie ,,Udržateľného rozvoja človeka = Pána Občana“ v SR.

Súčasťou tejto schémy je :

1., Iniciatíva proti nespravodlivosti
2., Štruktúra CSOS
3., OS, Občianske Kluby – Pána Občan
4., Schéma stratégie budovania novej občianskej spoločnosti
5., Obdobia vzniku CSO -PO, PPD.

Pre Pána Občana OK – PO, OS Okresný a Krajský sú len poradné služby. PO si môže priamo uplatňovať svoje požiadavky, návrhy, názory, sťažnosti písomne, telefonicky, osobne na CSOS, slušnou formou a na základe prijatého kódexu Pána Občana.

Človek = Pán Občan (PO), Ústava SR čl. 2 MOC pochádza od občana. PO prostredníctvom CSOS-PO presadzuje čiastočnú MOC v štáte kontrolou a súčinnosťou so štátnymi inštitúciami, orgánmi a vo verejnej správe prostredníctvom OS krajoch a okresoch svojimi návrhmi, motiváciou, podnetmi, s podielom kontroly (sudca z ľudu), riadení a výkonu MOCI v štáte, na princípe PPD. Vykonáva priamu kontrolu na najnižšej úrovni, v praxi, prijatých zákonov – tzv. s motiváciou pre ostatných samokontrola, samodisciplína Pána Občana (PO).

Schéma