Komunitná záhrada

thumbnail
Print Friendly, PDF & Email

Vrakunská komunitná záhrada

Vytvárame miesto, kde si ľudia môžu oddýchnuť a slobodne tvoriť. V záhrade je vždy nekonečno možností…

Naša záhrada sa nachádza v mestskej časti Bratislava II. – Vrakuňa, na Leknovej ulici. Pozemok máme v prenájme od urbariátu, s možnosťou predkupného práva. Bola to kedysi záhradkárska oblasť. Pozemok má asi 2000m4. Momentálne je rozdelný na pestovateľskú a chovateľskú časť.

Plánujeme vytvoriť verejnú jedlú záhradu s náučným prírodovedeckým chodníkom.

A ako fungujeme?

Snažíme sa nevytvárať pravidlá, ale učíme sa spolunažívať a tvoriť v prospech ostatných. Znovuobjavujeme slobodu v súlade s prírodou.

Jednoducho, každý kto má záujem si u nás miesto nájde.

Za záhradu sme zodpovední všetci. Pozemok máme v prenájme ako Občianske združenie. A o všetkých veciach rozhodujeme spoločne.

Naša komunita je založená na dobrovoľnosti a vzájomnom rešpekte.

Foto galéria

Noví záujemcovia sa môžu, kedykoľvek hlásiť:

Michaela Žilková
koordinátorka
0948 088 358
michaela.zilkova@gmail.com