Internetový magazín Pán Občan

thumbnail

Snaha manipulovať informáciami je veľmi silná.

Spoločnosť je rozdelená myšlienkovo na viac táborov. Internetový magazín Pán Občan je časťou mozaiky, ktorú občania svojimi činmi spoločne skladajú.

V čom je internetový magazín Pán Občan výnimočný?

    • Je nezávislý od vplyvu politikov
    • Poskytuje priestor pre občanov
    • Odporúča občanom využívať nástroje demokracie, ktoré doteraz neboli občanmi využité.


Internet sa stáva čím ďalej silnejším nástrojom pre občanov.